Премини към основното съдържание

Качествени методи

 • Фокус групи (Focus groups)
 • Дълбочинни интервюта (In-depth interviews)
 • Контент анализ (Content analysis)
 • Таен клиент (Mystery shopping)
 • Документални проучвания (Desk research)

Проучванията с качествени методи Ви гарантират:

  • Бързина
  • Икономичност
  • Възможност за набиране на задълбочена и нюансирана информация за мненията и поведението на изследваните лица
  • Разбиране на социалния и културния контекст

За нас

НАСОКА e независима национална социологическа агенция за маркетингови, социални и електорални проучвания, създадена през 2020 г. Агенцията разполага със собствена платформа за онлайн проучвания.