Премини към основното съдържание

Количествени методи

 • Пряко стандартизирано интервю (PAPI - Pen and Paper Interview)
  • Подходящо за достигане до максимално широк кръг от представителна извадка за населението в цялата страна или за определени региони
  • Въпросникът се попълва от обучени интервюери
  • Постоянен контрол върху реализирането на интервютата
  • Постоянен контрол при изпълнението на извадката
 • Омнибус (Omnibus)
  • Подходящ за блок въпроси
  • Оптимално съотношение между цена и качество
  • подходящ за достигане до максимално широк кръг от представителна извадка за населението в цялата страна
  • Постоянен контрол върху реализирането на интервютата
  • Постоянен контрол при изпълнението на извадката
 • Стандартизирано онлайн интервю (СAWI – Computer Assisted Web Interview)
  • Подходящо за реализиране на проучвания сред специфични таргет групи
  • Подходящо за реализиране на проучвания по чувствителни теми
  • Попълването на въпросника се извършва самостоятелно от респондента онлайн
  • Постоянна актуализация на данните
  • Контрол при изпълнението на извадката
 • Пряко стандартизирано телефонно интервю  (CATI - Computer Assisted Telephone Interview)
  • Подходящо за реализиране на експресни, кратки по времетраене проучвания сред разнообразни таргет групи
  • Попълването на въпросника се извършва с компютър
  • Въпросникът се попълва от обучени интервюери на агенцията
  • Постоянен контрол върху реализирането на интервютата
  • Постоянен контрол при изпълнението на извадката

За нас

НАСОКА e независима национална социологическа агенция за маркетингови, социални и електорални проучвания, създадена през 2020 г. Агенцията разполага със собствена платформа за онлайн проучвания.