Премини към основното съдържание

Маркетингови проучвания

Проучвания на марките, продуктите и рекламната ефективност.
Проучвания на удовлетвореността на клиентите.

НАСОКА Ви предлага проучвания, чрез които:

  • да разширите бизнеса си;
  • да привлечете нови клиенти и да повишите удовлетвореността на настоящите;
  • да намерите пазарни ниши и да оползотворите максимално ефективно възможностите, които пазарът предлага;
  • да увеличите приходите и продажбите си.

Предложението на НАСОКА включва:

  • Проучване на пазара – характеристики на пазара, сравнителен анализ и анализ на конкуренцията;
  • Проучване на продукта – нов или вече въведен – търсене и конкурентоспособност на продукта, силни и слаби страни на продукта, продуктови тестове;
  • Проучване на продажбите – обем, потребителски навици, нагласи и очаквания;
  • Проучване на рекламата – предварителни тестове на рекламни концепции, обхват и комуникационни канали, оценка на въздействието и ефективността на рекламата;
  • Проучване на потребителите – профил (социално-икономически характеристики на потребителите), удовлетвореност, лоялност и мотивация.

За нас

НАСОКА e независима национална социологическа агенция за маркетингови, социални и електорални проучвания, създадена през 2020 г. Агенцията разполага със собствена платформа за онлайн проучвания.